Oogdialoog is het platform dat zich richt op ondersteuning en versterking van de positie van oogpatiënten en hun verenigingen. Deelnemers aan Oogdialoog zijn vier zelfstandige verenigingen, met samen bijna 6000 leden. Door overleg versterken zij de stem van hun achterban in samenwerkingsprojecten en -koepels.